591052 Light Blue 1/4 kilo 8-9mm dia

591052 Light Blue 8-9mm dia 1/2 kilo

Glass Rods

591052 Light Blue 1/2 kilo

591052 Light Blue 1/4 kilo

591054 Mid Blue 1/2 kilo

591054 Mid Blue 1/4 kilo

591056 Dark Blue 1/2 kilo

591056 Dark Blue 1/4 kilo

591056 Dark Blue 1/4 kilo 8-9mm dia

591056 Dark Blue 8-9mm dia 1/2 kilo

Glass Rods

591060 Cobalt Blue 1/2 KIlo

1/2 kilo of dark cobalt blue ( bristol blue )

591060 Cobalt Blue 1/4 kilo

591060 Colbalt Blue 1/4 kilo 8-9mm dia

591060 Colbalt Blue 8-9mm dia 1/2 kilo

Glass Rods

591064 8mm Black 1/2 kilo

 

591064 Black 1/4 kilo

 

591064 Black 9-10mm dia 1/4 Kilo

1/4 kilo of 8-9mm transparent black glass rods

591064 Black 9-10mm 1/2 KIlo

1/2 kilo of 8-9mm transparent black glass rods

591064 8mm Black 1/4 kilo

 

591064 Black 1/2 kilo

 

591068 Pink 1/2 kilo

591068 Pink 1/4 kilo

591069 Electric Yellow 8-9mm dia 1/2 kilo

Glass Rods

591069 Electric Yellow 1/2 kilo

591069 Electric Yellow 1/4 kilo